February 2024

 • Feb 2 Fri
  • 1604 Gate Opening 2:30 PM 10 PM
   • Gate Openings
   • Gate Openings - Elementary
   • Gate Openings - Middle
   • Gate Openings - District
 • Feb 6 Tue
  • 1604 Gate Opening 2:30 PM 10 PM
   • Gate Openings
   • Gate Openings - Elementary
   • Gate Openings - Middle
   • Gate Openings - District
 • Feb 7 Wed
  • 1604 Gate Opening 6:30 AM 12 PM
   • Gate Openings
   • Gate Openings - Elementary
   • Gate Openings - Middle
   • Gate Openings - District
  • 1604 Gate Opening 2:30 PM 10 PM
   • Gate Openings
   • Gate Openings - Elementary
   • Gate Openings - Middle
   • Gate Openings - District
 • Feb 9 Fri
  • 1604 Gate Opening 2:30 PM 10 PM
   • Gate Openings
   • Gate Openings - Elementary
   • Gate Openings - Middle
   • Gate Openings - District
 • Feb 13 Tue
  • 1604 Gate Opening 2:30 PM 10 PM
   • Gate Openings
   • Gate Openings - Elementary
   • Gate Openings - Middle
   • Gate Openings - District
 • Feb 14 Wed
  • 1604 Gate Opening 6:30 AM 12 PM
   • Gate Openings
   • Gate Openings - Elementary
   • Gate Openings - Middle
   • Gate Openings - District
 • Feb 20 Tue
  • 1604 Gate Opening 2:30 PM 10 PM
   • Gate Openings
   • Gate Openings - Elementary
   • Gate Openings - Middle
   • Gate Openings - District
 • Feb 21 Wed
  • 1604 Gate Opening *NEW 9 AM 2 PM
   • Gate Openings
   • Gate Openings - Elementary
   • Gate Openings - Middle
   • Gate Openings - District
 • Feb 23 Fri
  • 1604 Gate Opening 2:30 PM 10 PM
   • Gate Openings
   • Gate Openings - Elementary
   • Gate Openings - Middle
   • Gate Openings - District
 • Feb 27 Tue
  • 1604 Gate Opening 2:30 PM 10 PM
   • Gate Openings
   • Gate Openings - Elementary
   • Gate Openings - Middle
   • Gate Openings - District