Bell Schedules

Randolph High School Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Zero Hour 7:05 AM 7:55 AM 50 min
1st Period 8:00 AM 8:53 AM 53 min
2nd Period 8:57 AM 9:47 AM 50 min
3rd Period 9:51 AM 10:41 AM 50 min
4th Period 10:45 AM 11:35 AM 50 min
5th Period 11:39 AM 12:43 PM 64 min
WIN 12:47 PM 1:22 PM 35 min
Lunch 1:22 PM 1:52 PM 30 min
6th Period 1:56 PM 2:46 PM 50 min
7th Period 2:50 PM 3:40 PM 50 min
Tutoring Monday - Thursday 3:40 PM 4:10 PM 30 min
Tutoring Monday - Thursday (by appointment) 7:35 AM 8:00 AM 25 min
Randolph Middle School Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:00 AM 8:53 AM 53 min
2nd Period 8:57 AM 9:47 AM 50 min
3rd Period 9:51 AM 10:41 AM 50 min
4th Period 10:45 AM 11:35 AM 50 min
6th Grade WIN 11:39 AM 12:13 PM 34 min
7th/8th Grade Lunch 11:35 AM 12:05 PM 30 min
6th Grade Lunch 12:13 PM 12:43 PM 30 min
7th/8th Grade WIN 12:09 PM 12:43 PM 34 min
5th Period 12:47 PM 1:52 PM 65 min
6th Period 1:56 PM 2:46 PM 50 min
7th Period 2:50 PM 3:40 PM 50 min
Tutoring Monday - Thursday 3:40 PM 4:10 PM 30 min
Tutoring Monday - Thursday (by appointment) 7:35 AM 8:00 AM 25 min